Chystáte se na sběrné dvory nebo skládku odpadů Suchý důl? Nejdříve se seznamte s jejich provozní dobou

Chystáte se na sběrné dvory nebo skládku odpadů Suchý důl? Nejdříve se seznamte s jejich provozní dobou

Pakliže se chystáte odevzdat svůj odpad na skládce odpadů Suchý důl nebo prostřednictvím sběrných dvorů, je důležité vědět, kdy tak můžete učinit. Provozní doba se zde totiž mj. dělí na zimní (od 1. 1. do 31. 3., od 1. 11. do 31. 12.) a letní (od 1. 4. do 31. 10.) období. Je rovněž důležité zmínit, že ve státní svátky a neděle jsou sběrné dvory i skládka Suchý důl zavřeny. Provozní doby lze najít v následujícím odkazu:

https://www.tszlin.cz/uploads/2024-01-04/OK_2024_doby.pdf

Jednou z důležitých změn, kterou jsme občanům města Zlína vyšli ještě více vstříc, je prodloužení provozní doby sběrného dvoru v Loukách, který bude nově otevřen denně (viz přiložená tabulka).

Standardně mohou fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Zlína a vlastníci objektu bez trvalého pobytu na území města Zlína bezplatně odevzdat až 100 litrů odpadu měsíčně, i zde se však najdou některé výjimky, které jsou přehledně sepsány v odkazu výše. Odevzdání nadlimitního množství odpadu je pak zpoplatněno dle ceníků sběrných dvorů a skládky Suchý důl.