Svoz vánočních stromků letos započne druhý týden v lednu

Svoz vánočních stromků letos započne druhý týden v lednu

Jako každý rok, i letos se pracovníci Technických služeb Zlín postarají o svoz vánočních stromků, které nakonec skončí v kompostu. Prvním svozovým dnem bude pondělí 8. ledna, posledním pak úterý 6. února.

Rádi bychom občany města Zlína požádali, aby své stromky odkládali vedle barevných nádob, které jsou využívány pro tříděný odpad. Je rovněž důležité zmínit, že není se stromky třeba jakkoli zbytečně manipulovat. Mimo to by neměly být umísťovány v místech, která k tomu nejsou určena. Děkujeme za pochopení.

O zpracování stromků se následně postará kompostovací linka skládky Suchý důl.