Zimní období je tady. Technické služby Zlín jsou v pohotovosti

S přicházející zimou je hlavní prioritou zejména to, aby byly vozovky a chodníky řádně posypané a bez sněhu či ledu. Právě to je nyní úkolem Technických služeb Zlín, které se v tomto případě řídí Operačním plánem zimní údržby. Ten vymezuje rozsah zimní údržby silnic, místních komunikací, chodníků, cyklostezek a veřejných prostranství města Zlína. Zimní údržba komunikací začala 1. listopadu a potrvá až do konce března příštího roku.

Úkolem zimní údržby je zajistit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích vzniklých povětrnostními situacemi a jejich důsledky. Silnice, které jsou do plánu zimní údržby zařazeny, se dělí na I., II., III. a IV. pořadí. V rámci I. pořadí se Technické služby Zlín starají o zhruba 47 km silnic, ve II. o 16 km a ve III. pořadí o 204 km silnic. Necelých 50 m silnic pak spadá do IV. pořadí, kdy je tento úsek nutné udržovat ručně. Mimo to se musí Technické služby Zlín postarat o necelých 176 km chodníků a cyklostezek, 184 přechodů a 288 zastávek MHD.

Silnice, které jsou první v pořadí, je třeba obsloužit do 4 hodin, druhé v pořadí do 12 hodin, třetí a čtvrté v pořadí pak nejpozději do 48 hodin. Pracovníci Technických služeb Zlín se vždy snaží o okamžité řešení situace bez zbytečných průtahů. Vrstva napadlého sněhu však musí dosáhnout minimální výše 5 cm.

U chodníků platí pro odstraňování závad ve schůdnosti následující lhůty: I. pořadí do 12 hodin, II. pořadí do 36 hodin, III. a IV. pořadí do 72 hodin.

Zimní údržba je zajišťována nepřetržitou službou 24 hodin denně po celé období. V rámci této služby jsou k dispozici jak pracovník dispečinku zimní údržby, tak i řidiči velkých (1) a malých (2) sypačů. V případě potřeby jsou však Technické služby Zlín schopné zajistit několik dalších malých (6) i velkých (2) sypačů a traktorů (2), stejně tak dalšího pracovníka dispečinku. Občané města mohou rovněž využít stálou zimní pohotovost, pro kterou slouží telefonní číslo 770 199 909 a e-mailová adresa zima@tszlin.cz.