Poslední letošní přistavení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad

V sobotu 9. prosince mohou občané města Zlína naposledy odevzdat bioodpad do přistavených kontejnerů ve Lhotce, Malenovicích a na Salaši v čase od 8 do 12 hodin.