Zástupci magistrátu a Technických služeb Zlín se účastnili exkurze v OZO Ostrava

Zástupci magistrátu a Technických služeb Zlín se účastnili exkurze v OZO Ostrava

V průběhu listopadu se zástupci společnosti Technické služby Zlín a magistrátu města Zlína, v čele s náměstkem primátora pro oblast životního prostředí Vojtěchem Volfem, podrobně seznámili s koncepčním technickým a logistickým řešením nakládání s odpady společnosti OZO Ostrava s.r.o. Především byl demonstrován zkušební provoz třídicí linky.

Cílem exkurze bylo také mj. zhodnocení dalších možností, jak efektivně nakládat se svezeným komunálním odpadem.

„Komunální odpad představuje velkou výzvu pro města a obce po celém světě. S nárůstem populace a konzumního způsobu života roste i objem vytvářeného odpadu. Tím je pak také kladen enormní tlak na existující odpadové systémy. Řešení tohoto problému vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje osvětu obyvatelstva o správném třídění odpadu, podporu inovativních technologií na recyklaci a snahu o omezení používání jednorázových materiálů,“ uvedl Vojtěch Volf.

Město Zlín chce rovněž nalézt možnosti, jak tento odpad využít z pohledu energií.

„Energetické využití komunálního odpadu po jeho přetřídění představuje jeden z možných přístupů k řešení odpadové problematiky. Moderní technologie spalování odpadu umožňují efektivní získávání tepla, které lze využít k výrobě elektřiny nebo pro lokální vytápění. Současně se minimalizuje objem ukládaného odpadu na skládkách, snižují se emise skleníkových plynů a podporuje se obnovitelná energetika. Všechny možnosti, jak do budoucna využít komunální odpad, včetně těch alternativních, nyní prověřujeme,“ zakončil náměstek Volf.