Kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 2. 12.

Tento týden, v sobotu 2. prosince, budou kontejnery na bioodpad dostupné v Kostelci, Štípě a na Velíkové v čase od 8 do 12 hodin.