Poslední svoz bioodpadu v tomto roce

Poslední svoz bioodpadu v tomto roce

V příštím týdnu, tedy 20. až 24. listopadu, se uskuteční poslední letošní svoz hnědých nádob s biologicky rozložitelným komunálním odpadem od rodinných domů. Následně bude svážen směsný odpad každý týden až do konce měsíce března 2024, kdy bude svoz BRKO opět obnoven.

Svoz veřejných nádob na BRKO bude probíhat podle klimatických podmínek přibližně každý měsíc.