Kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 18. 11.

V sobotu 18. listopadu bude kontejner na biologicky rozložitelný odpad pro občany města Zlína přistaven v Lesní čtvrti, Zlínských Pasekách, Lazech a na Podhoří v čase od 8 do 12 hodin.