Mobilní svozy a kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 11. 11.

V sobotu 11. listopadu přistaví pracovníci Technických služeb Zlín svozové automobily na objemný odpad na třídě T. Bati v centru, Podvesné, Lesní čtvrti, Obecinách, Lazech a v Prštném. V tomto termínu bude také možné odevzdat nebezpečný odpad. Bioodpad lze odložit do kontejnerů na Kudlově, Fabiánce a U Majáku od 8 do 12 hodin.