Mobilní svozy a kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 4. 11.

V sobotu 4. 11. nás čeká další kolo mobilních svozů. Vozy Technických služeb Zlín tentokrát přijedou do Velíkové, Štípy, Kostelce, na Vršavu, Zlínské paseky a na Mokrou. V tomto termínu bude také možné odevzdat nebezpečný odpad. Bioodpad lze odložit do kontejnerů ve Lhotce, Malenovicích a na Salaši v čase od 8 do 12 hodin.