Mobilní svozy a kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 21. 10.

Tento týden, v sobotu 21. října, naleznou občané města Zlína přistavená svozová vozidla v Malenovicích, Podhoří, Letné, Kudlově, Fabiánce, U Majáku, Salaši, Lhotce a Chlumu. V tento termín bude také možné odevzdat nebezpečný odpad. Kontejnery na bioodpad budou dostupné v Kostelci, Štípě a na Velíkové v čase od 8 do 12 hodin.