Mobilní svozy a kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 30. 9.

V sobotu 30. září přistaví pracovníci Technických služeb Zlín svozové automobily na objemný odpad na třídě T. Bati v centru, Podvesné, Lesní čtvrti, Obecinách, Lazech a v Prštném. Bioodpad lze odložit do kontejnerů na Kudlově, Fabiánce a U Majáku od 8 do 12 hodin.