Mobilní svozy a kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 16. 9.

Tento týden, v sobotu 16. září, naleznou občané města Zlína přistavená svozová vozidla v Malenovicích, Podhoří, Letné, Kudlově, Fabiánce, U Majáku, Salaši, Lhotce a Chlumu. Kontejnery na bioodpad budou dostupné v Kostelci, Štípě a na Velíkové v čase od 8 do 12 hodin.