Postřik chodníků od 4. do 10. září

Postřik chodníků proti prorůstání plevele provedou pracovníci od 4..do 10. září v lokalitách: Malenovice, Louky, Velíková, Klečůvka, Kostelec, Prštné, Jižní Svahy, cyklostezka Příluky–Lužkovice, parkoviště Gahurova, Lorencova, Osvoboditelů, Sokolská, Kamenná, Zábrančí I/II, K Luhám,  cyklostezka Januštice–Zálešná.