Mobilní svozy a kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 9. 9.

V sobotu 9. září budou moci občané města Zlína odložit objemný odpad Nad Ovčírnou IV, v centru, na Jižních Svazích a na Mladcové. Pracovníci Technických služeb Zlín pak přistaví kontejner na bioodpad v Jaroslavicích, Klečůvce a Lužkovicích v čase od 8 do 12 hodin. Dodržujte, prosím, uvedené časy na jednotlivých stanovištích. Jen tak budeme moci bez problému obsloužit všechna stanoviště.