Kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 26. 8.

V sobotu 26. srpna budou moci občané města Zlína odložit bioodpad do kontejnerů na Kudlově, Fabiánce a U Majáku od 8 do 12 hodin.