Díky nové technologii budou moci Technické služby Zlín pro občany města zpracovávat ještě více kvalitního kompostu

Díky nové technologii budou moci Technické služby Zlín pro občany města zpracovávat ještě více kvalitního kompostu

Odběr kompostu, kdy si mohou lidé bezplatně odebrat za jedno pololetí až 250 kg, je velmi oblíbenou službou. Tento kompost je Technickými službami Zlín zpracováván pomocí moderních technologií, které vyšly na téměř 14 milionů korun. Ty byly také před několika dny představeny a demonstrovány náměstkovi primátora statutárního města Zlína pro oblast zemědělství a životního prostředí a předsedovi Komise pro životní prostředí Rady města Zlína Vojtěchu Volfovi, který se zúčastnil vyzkoušení a kalibrace nových zařízení v provozních podmínkách na skládce odpadů Suchý důl.

„I přes takto vysokou částku se jedná o nejlevnější způsob, jak může město Zlín dosáhnout požadovaného cíle v třídění bioodpadu. Další důležitou výzvou, kterou bude třeba v dohledné době v rámci provozu kompostárny řešit, je zejména lepší technické řešení vodního hospodářství,“ uvedl náměstek primátora Volf. Díky úpravám budou moci Technické služby Zlín ještě více využívat dešťovou vodu, jímat ji a vracet zpět do kompostu. Letos bylo prozatím odebráno zhruba 700 tun kompostu, část pak tvoří odběry firem.

O tom, že je zpracovávaný kompost opravdu kvalitní, svědčí také to, že zrání je pod průběžnou kontrolou. Mohlo by se totiž stát, že začne zahnívat nebo přeschne a přestane zrát. Aby se některým z těchto problémů mohlo předcházet, budou nyní na skládce odpadů Suchý důl tvořeny vyšší pásové hromady kompostu, které tak snadno nevyschnou. I díky využívání nejmodernějších technologií pak tento kompost prakticky vůbec neobsahuje jakýkoli plevel či kusy plastů a jiného odpadu. Nová technologie spočívá v novém způsobu zakládky kompostu, kdy pásová hromada může být až čtyři metry vysoká a je pravidelně překopávána pomocí nově pořízeného stranového překopávače Doppstadt DU 265 Panda, který je poháněn novým výkonným traktorem Kubota M7-153 KVT. Toto řešení umožní Technickým službám Zlín navýšení kapacity kompostárny. Ta ještě donedávna činila zhruba 4 000 tun bioodpadu ročně, nově je pak možné každý rok zpracovat až 8 000 tun rostlinných zbytků. Změnil se také směr, ve kterém jsou hromady kompostu ukládány. Díky orientaci po vrstevnicích bude moci kompost ze zpevněné plochy kompostárny ještě více zachytávat dešťovou vodu, která pomůže v jeho zrání. Pro kompost je nyní z lokální studny využíváno přibližně 8 000 litrů vody ročně.

Náměstek primátora Volf rovněž ocenil občany města Zlína, kteří si již vyzvedli svou novou hnědou nádobu na bioodpad a pomáhají tak ke zlepšování odděleného sběru bioodpadu ve městě: „Aktuálně máme vydáno zhruba 500 nádob. Rád bych poděkoval všem, kdo jsou součástí tohoto nového režimu svozu bioodpadu. Nejedná se jen o trend města, ale také státu. Každé město má přitom povinnost sbírat jednotlivé složky odpadu odděleně a odpady ve stále vyšší míře recyklovat. Bioodpad, který by jinak skončil na skládce, tak může být díky společnému úsilí zpracován na kvalitní kompost.“

Na závěr měl náměstek Volf také příležitost prohlédnout si a zhodnotit zcela nové administrativní zázemí skládky Suchý důl. To bylo instalováno v polovině ledna tohoto roku. Nové zázemí vyšlo město Zlín na zhruba 8 milionů korun s daní. Dle náměstka primátora Vojtěcha Volfa přinese toto zázemí zaměstnancům Technických služeb Zlín zejména vyšší komfort, který je pro práci v terénu velmi důležitý.