Parkování i uložení odpadu. Zájem o platbu kartou roste

Parkování i uložení odpadu. Zájem o platbu kartou roste

Místo hledání drobných jen přiložit platební kartu. Tuto možnost využívají řidiči parkující v centru Zlína stále častěji, zhruba 20 procent plateb je bezhotovostních. Nyní Technické služby Zlín nabízejí možnost pohodlné úhrady i lidem a firmám při ukládání odpadu na skládku Suchý důl. Zkušební provoz byl zahájen tento měsíc.

„Pokračujeme ve zvyšování komfortu pro obyvatele města. Na podzim roku 2017 jsme zavedli možnost bezhotovostních plateb v parkovacích automatech, nyní stejnou služby nabízíme i na skládce Suchý důl,“ vysvětluje náměstek primátora Bedřich Landsfeld. Novou službu ocení vedle firem i domácnosti, které na skládku běžně vozí velkoobjemový odpad, například nábytek či suť a další odpad vzniklý při rekonstrukcích bytů a rodinných domů.

Každá pátá platba kartou

Technické služby Zlín zabezpečují provoz parkovišť a parkovacích míst ve městě. Mimo jiné jde o 18 parkovacích automatů. U nich byla technologie umožňující bezhotovostní platbu zavedena zkušebně na podzim 2017. „Do půl roku vystoupal podíl plateb kartami na 13 procent, což ve srovnání s obdobnými městy zařadilo Zlín na špičku. Nyní jsme na bezmála 20 procentech a předpokládáme další růst,“ vysvětluje Jakub Černoch.

Nové parkovací automaty přitom nabízejí také mnoho dalších funkcí, které mají potenciál pro využití v rámci konceptu Smart City. Všechny jsou napojeny prostřednictvím sítě na informační systém, Technické služby Zlín tak mají přehled o jejich stavu a v případě potřeby mohou ihned zjednat nápravu. Došlo navíc k propojení s informačním systémem Městské policie Zlín. Při správě a kontrole režimu parkování oba městské subjekty sdílí data on-line.