Kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 1. 7.

V sobotu 1. července naleznete kontejnery na bioodpad v Kostelci, Štípě a na Velíkové. Časové rozmezí bude od 8 do 12 hodin. Děkujeme.