Kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 24. 6.

V sobotu 24. června bude přistaven kontejner na bioodpad v Jaroslavicích, Klečůvce a Lužkovicích v čase od 8 do 12 hodin.