Seriál: Kam se obrátit v případě nalezení černé skládky?

Seriál: Kam se obrátit v případě nalezení černé skládky?

V případě nalezení černé skládky je důležité podniknout kroky pro její nahlášení a odstranění. Existuje několik možností, na koho se můžete v tomto případě obrátit:

1.    Místní samospráva: Je vhodné kontaktovat zlínskou radnici, odbor životního prostředí, a informovat o nalezené černé skládce. Je důležité, abyste poskytli co nejvíce informací o její poloze a rozsahu.

2.    Technické služby Zlín: Kontaktujte naši společnost, která je odpovědná za nakládání s odpadem. My černou skládku zaevidujeme a v co nejkratším možném termínu budeme pracovat na jejím odstranění.

3.    Městská policie Zlín: Pokud jste svědky toho, že je odpad ukládán tam, kde by neměl, nebo jste přímo svědky zakládání černé skládky, můžete rovněž kontaktovat zlínskou městskou policii na lince 156.

Jen díky vaší spolupráci můžeme zajistit, že budou černé skládky odstraněny a předejde se tak dalšímu poškozování životního prostředí.