Seriál: Odstranění černých skládek stojí nemalé finance, za jejich vytváření vás může potkat trest

Seriál: Odstranění černých skládek stojí nemalé finance, za jejich vytváření vás může potkat trest

Odstraňování černých skládek je u nás v Technických službách Zlín na denním pořádku, uklízí se totiž opravdu neustále. Každá taková skládka, resp. její odstranění, však stojí město Zlín nemalé finanční prostředky. Ročně je zaevidováno zhruba 660 skládek, které vytvoří odpad o hmotnosti téměř 29 tun. Náklady na jejich odstranění se ročně pohybují okolo 341 000 Kč.

Pokud tyto černé skládky vytvářet nebudete, nic vám nehrozí. V případě, kdy odkládáte odpad na místech, která k tomu nejsou určena, dopouštíte se přestupku podle zákona o odpadech. Tyto přestupky pak projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud budete shledáni vinnými, může vám být udělena pokuta.

Osoby, které vytvářejí černé skládky obsahující nebezpečný odpad, se dokonce dopouští trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí. Taková skládka může uvolňovat látky, které poškozují životní prostředí. Za trestný čin je toto bráno tehdy, kdy je jednání pachatele společensky škodlivější než u přestupku. Obecně tedy musí být ohrožení/poškození složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda apod.) významného rozsahu. Za trestný čin je vytvoření skládky považováno také tehdy, kdy se náklady na její odstranění „přehoupnou“ přes 1 000 000 Kč.