Kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 17. 6.

Kontejner na biologicky rozložitelný odpad bude pro občany města Zlína v sobotu 17. června přistaven v Lesní čtvrti, Zlínských Pasekách, Lazech a na Podhoří v čase od 8 do 12 hodin.