Vedení Krajské hospodářské komory Zlínského kraje uspořádalo v areálu Technických služeb Zlín shromáždění se členy

Vedení Krajské hospodářské komory Zlínského kraje uspořádalo v areálu Technických služeb Zlín shromáždění se členy

V pondělí 5. června proběhlo od 16 do 18 hodin v areálu Technických služeb Zlín v Loukách setkání vedení Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a jejích členů.

Mimo hlavní prezentaci, kde vedení Komory informovalo o výsledcích za uplynulé období a představilo aktuálně běžící i plánované programy a akce, se mohli členové také podívat do dispečinků svozu odpadu, zimní údržby a parkování.

Zde byly představeny využívané technologie a principy fungování. Pracovníci a vedení Technických služeb Zlín také zodpověděli položené dotazy. Na dispečinku zimní údržby účastníky zaujaly informace o tom, že finančně vyjde jedna zimní sezona na zhruba 20 milionů korun a využije se při ní až 1 500 tun posypové soli. Na dispečinku parkování se mohli dozvědět, že více než 50 % všech plateb nyní probíhá bezhotovostně. Zajímavá byla také prezentace dispečinku svozu odpadu. Technické služby Zlín vlastní 11 svozových vozidel, které obsluhuje 20 řidičů a 35 závozníků. Ročně je pak svezeno přibližně 20 000 tun odpadu.

Po skončení hlavní části programu proběhl networking, kde si mohli členové vzájemně vyměnit své postřehy a zkušenosti. Rádi bychom všem zúčastněným poděkovali za účast a podnětné dotazy.