Seriál: Černé skládky vznikají rychle a snadno, mnohdy si to však ani neuvědomujeme

Seriál: Černé skládky vznikají rychle a snadno, mnohdy si to však ani neuvědomujeme

Je důležité si uvědomit správné místo pro likvidaci různých druhů odpadu. Odpadky jako gauč, záchodová mísa nebo nárazník od auta ROZHODNĚ NEPATŘÍ do běžného odpadu (mnohdy jsme tyto předměty našli u kontejneru na papír), ale měly by být odevzdány na sběrný dvůr. Vyhazování těchto věcí vedle kontejneru na papír je tedy také bráno za určitou formu „černé skládky“.

I papír položený na zemi vedle kontejneru na papír je považován za formu černé skládky. Je tedy nesmírně důležité respektovat, kam může být odpad vynášen, a nedopouštět se tak nelegálního nakládání s odpadem.

Někdy se může zdát, že nikdo tento nepořádek neuklízí. Popeláři, kteří pravidelně svážejí odpad, mají stanovený pevný rozvrh a nemohou se zbytečně zdržovat na každém jednotlivém stanovišti. Například, při sběru tříděného odpadu, jako je papír, není možné do svozových vozů naložit rozbité sklo apod. Mají také povinnost převážet odpad bezpečně: i když tedy zrovna odváží sklo, nemohou tyto rozbité skleněné tabule házet přes korbu vozu s hranou ve výšce tří metrů. Každý popelářský tým má přidělenou konkrétní oblast a pokud by se zdržoval na každém stanovišti o dalších pět minut jen kvůli úklidu, celá směna by trvala o další dvě hodiny navíc.