Seriál: Co jsou to černé skládky?

Seriál: Co jsou to černé skládky?

Černé skládky jsou nelegální nebo nekontrolované skládky odpadu, které se nacházejí na nevhodných místech, mimo oficiální systém nakládání s odpadem. Tyto skládky vznikají, když lidé, podniky nebo organizace nezákonně vyhazují odpad do prostoru, který pro to není určen.

Problém černých skládek spočívá v tom, že je zde odpad hromaděn bez jakéhokoli zohlednění environmentálních či zdravotních hledisek. Odpad se často skládá z různých nebezpečných látek, ty mohou znečišťovat půdu, vzduch, ale i vodu v okolí.

Jejich existence má také negativní dopad na lidské zdraví. Znečišťování životního prostředí může postupně vést k úbytku biodiverzity. Navíc, černé skládky mohou přitahovat různé škůdce a rozšiřovat nemoci.

Černé skládky jsou obecně pro města velký problém, proto dohlížíme na to, aby byly vždy co nejdříve odstraněny. Chceme přece žít v čistém městě, kde se odpadky neválí všude okolo. Důležité je také to, abychom třídili odpad a nenechávali jej vedle popelnic. To se však, bohužel, stává poměrně často.