Technické služby Zlín budou hostit XI. Shromáždění členů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje

V pondělí 5. června 2023 budou Technické služby Zlín hostit XI. Shromáždění členů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, Okresního střediska Zlín.

Akce se uskuteční od 16 hodin v areálu Technických služeb Zlín v Loukách na adrese Záhumení V 321, 763 02 Zlín.

Tato akce bude určena pro členy Komory, kterým poskytuje jedinečnou příležitost k neformálnímu setkání, kde si lze vyměnit informace, zkušenosti, načerpat inspiraci a vzájemně se propojit s dalšími lidmi.

Hned v úvodu setkání představí společnost Technické služby Zlín aplikaci nových technologií v oblastech regulace dopravy, svozu odpadu a zimní údržby. Dále bude na programu činnost a hospodaření Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, voleni budou delegáti na 13. Shromáždění delegátů KHK ZK a navrhováni zástupci na 36. Sněm Hospodářské komory České republiky.