Mobilní svozy a kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 27. 5.

Tento týden, v sobotu 27. května, naleznou občané města Zlína přistavená svozová vozidla v Malenovicích, Podhoří, Letné, Kudlově, Fabiánce, U Majáku, Salaši, Lhotce a Chlumu. V tomto termínu bude také možné odevzdat nebezpečný odpad. Kontejnery na bioodpad najdete v Kostelci, Štípě a na Velíkové v čase od 8 do 12 hodin.