Rozšíření svozu bioodpadu v roce 2023

Rozšíření svozu bioodpadu v roce 2023

V září bude zahájen svoz bioodpadu v lokalitách Lhotka, Chlum, Klečůvka, Lužkovice, Salaš, Jaroslavice, Kudlov, Filmové ateliéry, U Majáku, Kostelec, Štípa, Velíková.

Nárok na přidělení nádoby na bioodpad svozovou společností vzniká pouze pro rodinné domy (případně č. ev.), na kterých je přihlášen poplatník - je zde NAHLÁŠEN TRVALÝ POBYT, který je třeba při vyzvednutí nádoby prokázat.

Pokud jste svoji adresu nenašli v seznamu adres, které spadají do svozových lokalit, nebo pokud bydlíte v bytovém domě (dle legislativy se jedná o objekty s více než třemi bytovými jednotkami), který spadá do lokality pro rozšíření svozu bioodpadu v roce 2023, a máte zájem o nádobu na bioodpad (je třeba pro ni zajistit zpevněnou plochu u trasy svozové techniky), nahlaste na tel. 577 630 945.

Pokud Vaše adresa spadá do seznamu objektů mimo dostupná místa svozu komunálního odpadu (seznam adres v Odpadovém kalendáři na str. 67), je možné přistavování nádoby pouze na trase velké svozové techniky (svoz bioodpadu provádí svozová technika, kterou se není možné dostat až k objektům). Máte-li o svoz zájem, volejte na tel. 577 630 945 a bude s vámi řešen svoz individuálně.


Termíny svozů hnědých nádob

Salaš: pondělky - 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11.

Velíková, Kostelec, Štípa: úterky - 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11.

Klečůvka, Lužkovice: středy - 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11.

Kudlov, Lhotka, Chlum: čtvrtky - 14. 9., 28. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11.

Filmové ateliéry, U Majáku, Jaroslavice: pátky - 15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11.


V uvedených termínech jsou sváženy nádoby s bioodpadem a nejsou sváženy nádoby se směsným komunálním odpadem (SKO). Od konce listopadu do konce března bude probíhat svoz SKO v celé místní části opět každý týden.

Do nádob patří bioodpad ze zahrad - tráva, listí, zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, kořenové baly, větve keřů i stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem) a bioodpad z domácností - zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec. Toto může tvořit až 40 % hmotnosti vaší černé popelnice, pokud bioodpad netřídíte.


Vydávání nádob na bioodpad

Nádoby si bude možné vyzvednout v areálu Technických služeb Zlín, s. r. o., v Loukách každý pracovní den od 6 do 14 hodin.

Nádoba má rozměry: 107 cm výška, 58 cm šířka a 74 cm hloubka, tedy při sklopení sedáků není problém nádobu odvézt i v malém autě.