Mobilní svozy a kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 6. 5.

V sobotu 6. května přistaví pracovníci Technických služeb Zlín kontejnery na objemný odpad na třídě T. Bati v centru, Podvesné, Lesní čtvrti, Obecinách, Lazech a v Prštném. Bioodpad bude možné odložit do kontejnerů na Kudlově, Fabiánce a U Majáku od 8 do 12 hodin.