Mobilní svozy a kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 22. 4.

V sobotu 22. dubna přistaví pracovníci Technických služeb Zlín svozová vozidla v Malenovicích, Podhoří, Letné, Kudlově, Fabiánce, U Majáku, Salaši, Lhotce a Chlumu. Kontejnery na bioodpad najdete v Kostelci, Štípě a na Velíkové. Prosíme o dodržení času na jednotlivých stanovištích, aby mohla být bez problému obsloužena všechna stanoviště. Děkujeme.