Město Zlín čeká od září rozšíření svozu bioodpadu o další lokality

V září 2023 čeká některé občany města Zlína další významná změna, a to rozšíření svozu bioodpadu o další lokality.

Nově se do tohoto režimu zapojí Lhotka, Chlum, Klečůvka, Lužkovice, Salaš, Jaroslavice, Kudlov, Filmové ateliéry, U Majáku, Kostelec, Štípa a Velíková.

V této souvislosti bude nutné, aby si lidé, kterých se tato změna týká, vyzvedli své hnědé nádoby v areálu Technických služeb Zlín v Loukách, a to v termínu od soboty 3. června (Kostelec, Štípa a Velíková). Následně pak každý pracovní den od 6 do 14 hodin a v soboty dle níže uvedeného kalendáře výdeje podle místních částí. Při sklopení zadních sedáků bude možné nádoby díky menším rozměrům odvézt i v menším automobilu (rozměry nádoby: 107 cm výška, 58 cm šířka a 74 cm hloubka).

Nárok na přidělení nádoby na BRKO vzniká pouze pro rodinné domy (případně č.ev.), na kterých je přihlášen poplatník – tedy má zde NAHLÁŠEN TRVALÝ POBYT, který je třeba při vyzvednutí nádoby prokázat. Pro sousedské vyzvednutí postačí kopie nebo fotka občanského průkazu (nutná i 2. strana s bydlištěm).

Svoz bioodpadu pak bude zahájen v týdnu od 11. do 15. září, a to střídavě se směsným odpadem po 14 dnech. Tento režim potrvá až do konce listopadu, následně bude svoz probíhat opět každý týden. Děkujeme za pochopení.