Změny v pravidelných svozových dnech odpadu se dotknou podstatné části občanů

Některé občany města Zlína čeká s platností od 27. března 2023 výrazná změna, a to úprava svozových dnů směsného komunálního odpadu a bioodpadu.

Pro více informací k jednotlivým změnám se mohou občané obrátit na webové stránky Technických služeb Zlín v sekci Pro veřejnost – Odpady – Odpadový kalendář (www.tszlin.cz/odpadovy-kalendar), na webové stránky města Zlína v sekci Odpadové hospodářství (www.zlin.eu/odpadove-hospodarstvi-0) nebo na vývěsky a kanceláře místních částí. Zároveň byla k účelu poskytování dalších informací zřízena nová telefonní linka, kde lidem na jejich otázky a žádosti odpoví proškolení operátoři; telefonní číslo je 577 111 439, lidé se zde dovolají od 8 do 14 hodin. Mimo to mohou pro informace využít e-mail popelnice@tszlin.cz nebo službu Moje ulice.

Rovněž bychom v této souvislosti rádi požádali všechny občany, aby svůj odpad ukládali pouze do určených nádob a udržovali kolem nich pořádek. Je důležité, aby byly v den svozu nádoby dobře přístupné. Tedy, aby majitelé automobilů umožnili bezproblémový průjezd svozových vozidel. Za vstřícnost děkujeme.


Nový den svozu vašeho odpadu naleznete níže po výběru původního dne svozu:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Kompletní přehled termínů svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu naleznete zde.