Zlín čeká blokové čištění ulic

Po dvouleté přestávce se na zlínské pozemní komunikace a přilehlé parkovací plochy vrací blokové čištění ulic.

Pro splnění tohoto úkolu je na předem určených plochách veřejnou vyhláškou, návrhem opatření obecné povahy, vydán dočasný zákaz stání na pozemní komunikaci, a to navržením ZÓNY S DOPRAVNÍM OMEZENÍM IZ 8a a IZ 8b.

Dopravní značení bude v místech provádění čisticích prací umísťováno vždy sedm dní před jejich samotným zahájením. Kvůli tomuto omezení stání by mělo být zajištěno uvolnění ploch pro strojní čištění pomocí zametacích vozů, případně ruční dočištění (např. kolem stanovišť kontejnerů na odpad) a také pro vyčištění dešťových kanalizačních vpustí. Bloková čištění ulic budou prováděna v měsících duben až červen a následně září a říjen, a to vždy v úterý a ve čtvrtek v dopoledních hodinách, v časech od 8 do 12 hodin. Zahajovat v letošním roce bude lokalita Jižní Svahy, konkrétně ulice Družstevní a Javorová, a to 4. dubna. Následovat budou dne 6. dubna ulice Moravská, Slezská, Plesníkova, Voženílkova a spodní část ulice Zelinova. Dále pak 11. dubna Jílová, Polní a další dle harmonogramu blokových čištění.

Rádi bychom apelovali na všechny řidiče, aby respektovali dočasné omezení parkování a umožnili tak bezproblémový pohyb úklidové techniky. Na mnoha místech jde skutečně o jedinou možnost, kdy lze znečištěné plochy zbavit nánosů prachu, listí a jiných nečistot. Veškeré další dotazy k blokovému čištění můžete zasílat na e-mail info@tszlin.cz, kde vám odpoví odpovědný pracovník za blokové čištění.