Co se děje se svezeným odpadem v areálu Technických služeb Zlín?

Co se děje se svezeným odpadem v areálu Technických služeb Zlín?

Odpad, který občané města Zlína vyprodukují, je následně svozovými vozy Technických služeb Zlín přepraven do areálu v Loukách. Zde je potřeba, aby byl roztříděn na příslušné druhy a ty byly vhodně zpracovány. Tuto činnost provádějí pracovníci Technických služeb Zlín.

Měsíčně se v areálu společnosti „protočí“ zhruba 130 tun plastů, 160 tun papíru, 120 tun skla, ale i takové předměty jako ledničky, kterých je měsíčně přibližně 60–70 kusů, a další elektroodpad. Občas zde pracovníci Technických služeb Zlín narazí i na „rarity“, např. urnu odhozenou v papíru apod.

O třídění většiny odpadu se mimo samotné zaměstnance stará také třídicí linka. Na zaměstnancích pak je, aby odpad přišel tam, kam patří. Po jeho roztřídění může dojít k lisování, čímž je lépe připraven k dalšímu využití. To probíhá za pomoci lisu, který z odpadu vytvoří téměř pravidelné obdélníky, které jsou následně uloženy ve vedlejších skladech a čekají na své další využití či prodej příslušným firmám v okolí.

Mnoho občanů města Zlína se na nás obrací s dotazy, zda má třídění odpadu vůbec smysl. Má. I díky vaší pomoci je naše následné úsilí efektivnější, rychlejší a není tak nákladné. Každý krok vedoucí k lepšímu nakládání s odpadem je krok správným směrem.

K dalšímu zefektivnění práce zaměstnanců jistě dojde i díky investici do modernizace třídicí linky v areálu Technických služeb Zlín v Loukách, která společnost čeká v průběhu příštího roku.