Dispečink zimní údržby

Středisko má v tuto chvíli na starosti zejména zimní údržbu města, která oficiálně probíhá od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023, včetně svozu odpadů, zametání, likvidace černých skládek, čištění kanálů a dalších doprovodných činností.

Možnost, jak v zimním období upozornit na problém v různých částech města, mají obyvatelé např. na telefonním čísle +420770199909 nebo na e-mailu zima@tszlin.cz. Žádosti jsou následně odbavovány dle možností (časových i personálních) a priorit. Služba je obyvatelům města Zlína v zimním období dostupná nepřetržitě.

Dispečer na středisku zimní údržby úzce spolupracuje s dispečerem svozu odpadu (dle potřeby). Zimní údržba pak probíhá na základě Operačního plánu zimní údržby, který schvaluje Rada města Zlína. Prací střediska je mj. také řízení techniky zimní údržby a řízení ruční údržby chodníků. Stejně jako v případě svozových vozů, i zde jsou všechny stroje Technických služeb Zlín doplněny vestavěnou GPS, takže lze velmi snadno ověřit, zda byla zimní údržba v dané lokalitě provedena, nebo nikoli.