Jak to vypadá na dispečinku svozu odpadu v areálu Technických služeb Zlín?

Jak to vypadá na dispečinku svozu odpadu v areálu Technických služeb Zlín?

O to, aby bylo město čisté a bez odpadu, se v areálu Technických služeb Zlín v Loukách stará dispečink svozu odpadu. Ten byl v areálu zprovozněn v listopadu minulého roku.

Zaměstnanci dispečinku se starají především o to, aby všechny práce probíhaly bez komplikací. Mají přehled o pohybu svozových vozidel a řeší případné komplikace. Pokud však nějaké vzniknou, mohou být, díky pečlivému dohledu, velmi snadno eliminovány. Na to, jak to v takovém dispečinku vypadá, se můžete podívat níže.

Díky tomu, že má každý ze svozových vozů vlastní GPS, je možné jejich pohyb sledovat. Problémy, které mohou vzniknout, jsou zaměstnancům na dispečinku hlášeny přímo řidiči svozových vozů. Takovými mohou být např. nesjízdná komunikace (ve Zlíně a okolních obcích), neprůjezdná komunikace či nepřístupné kontejnery kvůli nevhodně zaparkovaným automobilům, ale i černé skládky, které není možné v danou chvíli odstranit.

Úkolem dispečera pak je, aby situaci vyhodnotil a změnil trasy svozu dle aktuálních podmínek. Do jeho kompetencí také spadá komunikace s městskou policií, zajišťuje náhradní svoz jinou posádkou po vyřešení komplikací apod. Dispečer může také zkontrolovat trasu a provedení svozu na základě podnětů občanů (nesvezené popelnice atd.).