Jaký byl pro Technické služby Zlín uplynulý rok 2022?

Jaký byl pro Technické služby Zlín uplynulý rok 2022?

Je tomu již několik týdnů, kdy jsme se rozloučili s rokem 2022 a přivítali rok následující. Je proto na místě, abychom bilancovali, jak se v něm dařilo, co se podařilo úspěšně dotáhnout do konce a nastínit, jaké jsou plány v letošním roce.

Na začátku roku 2022 byly Technické služby Zlín nuceny částečně omezit svůj provoz kvůli přetrvávající pandemii COVID-19. Byly tedy omezeny návštěvy jednotlivých pracovišť na nejnižší možnou mez, aby bylo zajištěno poskytování služeb a chod městské infrastruktury v požadované kvalitě. Většinu požadavků si však mohli občané města Zlína zařídit i elektronicky.

Společnost se také více angažovala v odtahu vraků, kdy Technické služby Zlín v tomto případě zajišťují technickou podporu, realizace akce však probíhá na pokyn magistrátu. Auta jsou pak převezena do areálu v Loukách (kapacita cca 40 vozidel), kde je zřízeno trvale střežené parkoviště.

Hned zkraje roku se také občané města dočkali umožnění placení parkovného v lokalitě nám. T. G. Masaryka, využít přitom mohou jak svých mobilních telefonů, tak i nově nainstalovaných parkovacích automatů.

„V hledáčku“ společnosti byl odpad z celkově 35 obcí okresu Zlín. Pro jejich svážení je zapotřebí tří svozových vozů a 10 zaměstnanců. Ti za celý rok vyvezou 263 tisíc popelnic a nashromáždí přes 4 800 tun směsného komunálního odpadu, 436 tun plastů, 206 tun papíru a 309 tun skla.

S příchodem jara zaznamenala společnost zvýšený zájem o zpracovaný kompost, obyvatelé města si jej mohli také v případě zájmu nechat dovézt až k sobě domů. Kompost pochází ze skládky Suchý důl a sestává z biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Jednou za pololetí lze bezplatně odebrat až 250 kg kompostu.

„Technické služby Zlín dávají šanci všem, kdo hledají stabilní práci. Bylo vypsáno celkem 20 výběrových řízení na různé pracovní pozice, a to jak administrativní, tak i do výroby,“ uvedl Jakub Černoch, ředitel společnosti.

„Jedním z velkých projektů, na jehož realizaci se Technické služby Zlín v roce 2022 podílely, byla výměna starých budek pro obsluhu parkovišť. Ty nově nahradily automaty a závorový systém v rámci realizace projektu SMZ „Parkovací a navigační systém SMART“. Začalo se pod Velkým kinem, postupně došlo k obměně na dalších místech města Zlína. Tento krok ušetřil personální náklady a posunul město k vyšší míře digitalizace,“ doplnil Jakub Černoch. Celkově za rok 2022 využilo služeb zlínských parkovišť pod správou Technických služeb Zlín 915 203 vozů. Občané nejčastěji volili možnost zaparkovat si své vozidlo do 30 minut, kromě parkoviště Březnická, tam to bylo do 60 minut.

Jedním z nejvíce diskutovaných témat minulého roku bylo rovněž otevření rekonstruovaného tržiště Pod Kaštany. To bylo dokončeno ještě před koncem roku, aktuálně zde probíhá testovací prodejní režim, v rámci kterého by měly být doladěny poslední náležitosti. S nástupem do ostrého režimu se počítá se začátkem sezony, tedy od 1. března 2023.

„S potěšením můžeme konstatovat, že je letošní zima prozatím mírná, a to i přesto, že se ke konci minulého roku Zlínu nevyhnul namrzající déšť, který nám komplikoval práci. Pracovníci Technických služeb Zlín se však i přesto snažili o to, aby zůstaly hlavní komunikace maximálně sjízdné a bezpečné jak pro dopravní prostředky, tak pro chodce,“ zakončil Jakub Černoch, ředitel Technických služeb Zlín.

Rok 2023 bude do jisté míry ovlivněn především vzrůstajícími náklady na energie, mzdy, pohonné hmoty apod., čemuž musí odpovídat finance určené pro další rozvoj a investice společnosti. Tou nejvýznamnější investicí bude modernizace třídicí linky v areálu Technických služeb Zlín v Loukách.