Na začátku ledna čeká Technické služby Zlín svoz vánočních stromků

Na začátku ledna čeká Technické služby Zlín svoz vánočních stromků

Každým rokem skončí v kompostu mnoho tun vánočních stromků, o které se musí postarat pracovníci Technických služeb Zlín od 9. 1. do 6. 2. (ve dnech 24. 1., 31. 1. a 7. 2. pak na základě případných požadavků magistrátu a komisí místních částí).

Stromky bývají často umístěny na mnoha nevhodných místech. Ideálním řešením je odložit je vedle nádob na směsný komunální odpad, případně je odložit vedle barevných nádob, které slouží pro tříděný odpad.

Jako v minulých letech, i letos všechny obyvatele města Zlína žádáme o to, aby se stromky nijak zbytečně nemanipulovali (řezání, balení, sekání, svazování apod.), nevhazujte je ani do kontejnerů, které pro ně nejsou určeny.

Všechny svezené stromky budou následně zpracovány na kompostovací lince v areálu skládky Suchý důl.