Na parkovišti u Velkého kina je vjezd a výjezd řízen automatizovaným závorovým systémem.

Na parkovišti u Velkého kina je vjezd a výjezd řízen automatizovaným závorovým systémem.
Na parkovišti u Velkého kina je vjezd a výjezd řízen automatizovaným závorovým systémem. Závory budou fungovat 24 hodin denně. Každý řidič si musí při vjezdu vyzvednout z výdejního stojanu parkovací lístek. Pokud odjedete do hodiny, ta je u Velkého kina zdarma, můžete rovnou k výjezdu a závora se sama otevře. Systém si totiž pamatuje registrační značku. Při parkování hodinu a déle je nutné nejprve u pokladny zaplatit a teprve potom jet k výjezdu, závora se i v tomto případě otevře automaticky.
Parkovací lístek je nutný i v případě, pokud řidič parkuje výhradně v hodinách, které nejsou zpoplatněny (19:00 – 7:00, sobota od 13:00 a neděle). K pokladně ale také nemusíte, stejně jako v případě parkování do 1 hodiny.
Pokud si přesto nebudete vědět rady, každý stojan se závorou je vybaven hláskou, připojenou na nepřetržitě obsluhovaný dispečink Technických služeb Zlín.
Parkovací karty, vydané dříve, nebude možné u automatizovaného závorového systému použít. Institucím budou předány nové karty, rezidenti, abonenti a také držitelé průkazů ZTP si mohou nové parkovací karty vyřídit v kanceláři Technických služeb Zlín v podchodu SVIT vždy od 9:00 do 14:00, tel. 577 219 930, 604 293 022.