Pro držitele průkazů ZTP zůstává parkování na parkovištích Technických služeb Zlín zdarma

Pro držitele průkazů ZTP zůstává parkování na parkovištích Technických služeb Zlín zdarma

Pro držitele průkazů ZTP zůstává parkování na parkovištích Technických služeb Zlín zdarma. Podmínkou je pořízení elektronické parkovací karty, která umožní průjezd závorami bez omezení. Po předložení průkazu ZTP a úhradě jednorázového poplatku 250 Kč je možné elektronickou kartu vyzvednout na pracovišti Technických služeb Zlín. Parkovací karta bude vydávána s platností na 3 roky, její platnost může být opakovaně o stejnou dobu prodlužována, pokud žadatel opětovně doloží splnění podmínek pro její vydání; Pokud má platnost průkazu ZTP nebo ZTP/P skončit za dobu kratší než 3 roky, tato parkovací karta se vydá či prodlouží pouze na tuto kratší dobu.
Parkovací karty budou k dispozici v kanceláři Technických služeb Zlín v podchodu SVIT od úterý 28. června vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00, 13:00 - 14:30 popř. po tel. 577 219 930, 604 293 022.