MĚSTSKÉ TRŽIŠTĚ – dočasně přemístěno

MĚSTSKÉ TRŽIŠTĚ – dočasně přemístěno

Vzhledem k probíhající rekonstrukci městského tržiště  „Pod Kaštany“ bylo zprovozněno dočasné tržiště umístěné v části parkoviště Gahurova, poblíž křižovatky Třída T. Bati – Gahurova ulice.    Původních 114 prodejních míst je na dočasném tržišti omezeno na 46 prodejních míst. Předpokládaná délka rekonstrukce tržiště a zároveň provoz dočasného tržiště je do konce září 2022, kdy by mělo dojít k otevření nového městského tržiště „Pod Kaštany“. Tržiště organizuje příslušný odbor Statutárního města Zlín prostřednictvím provozovatele tržiště tj. společnosti Technické služby Zlín, s.r.o. Tržiště je vyhrazeno výlučně pro prodej zemědělských produktů, lesních plodů, květin, sadby, sazenic, vajec, medu a ostatních včelích produktů, popcornu, vařené kukuřice, pečených kaštanů, pečených brambor, volně váženého čaje, léčivých bylin, koření vyrobeného z vlastních výpěstků prodejce a ručních řemeslných výrobků (s výjimkou textilu, obuvi a kožené galanterie), výrobků týkajících se památky zesnulých, velikonočních a vánočních ozdob (s výjimkou elektrospotřebičů). Závazný výčet schválených komodit je uveden v Provozním řádu.

Prodejci všech druhů zboží na městském tržišti musí dodržovat ustanovení Provozního řádu i všech platných obecně závazných právních předpisů, které se k této činnosti vztahují.