Velikonoční svátky a s nimi spojené svozy odpadu

S nadcházejícími velikonočními svátky se mění i termíny svozu komunálního odpadu. V tomto týdnu budou probíhat svozy komunálního i tříděného odpadu dle standardního rozpisu, a to i v pátek 2. dubna (státní svátek). Na Velikonoční pondělí, tedy 5. dubna, bude svoz komunálního i tříděného odpadu zcela přerušen. Svozy plánované na další týden budou pak posunuty o jeden den – tedy pondělní svozy na úterý, úterní na středu a páteční na sobotu.

Kromě toho Technické služby Zlín oznamují, že se mobilní svozy objemného odpadu, které byly plánovány na sobotu 3. dubna, z bezpečnostních důvodů ruší. Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou v tento den přistaveny v tzv. okruhu B – Jaroslavice, Klečůvka a Lužkovice.