Mobilní svozy zrušeny, kontejnery na bioodpad zůstanou zachovány

V sobotu 27. března budou na Lazech, Lesní čtvrti a Zlínských pasekách přistaveny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Plánované mobilní svozy budou kvůli riziku šíření nákazy COVID-19 zrušeny až do odvolání. Kvůli nepříznivým okolnostem musí Technické služby Zlín omezit některé služby, které jinak běžně zajišťují a které byly plánovány v Odpadovém kalendáři. Vytváření prostředí pro shromažďování na stanovištích svozové techniky není za současné situace vhodné. Jakmile se podmínky zlepší, mobilní svozy budou obnoveny. Sběrné dvory i skládka Suchý důl jsou v provozu a odpad je zde možné uložit.

Upozorňujeme na povinnost, podle usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 299 o přijetí krizového opatření, pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, pokud je to možné, odstup nejméně 2 metry.