190 000 tun odpadu překryla hlína a ornice

190 000 tun odpadu překryla hlína a ornice

Důkladné zhutnění, položení izolace, navezení a rozprostření 60 centimetrů hlíny a finálně 20 centimetrů ornice. Tak vypadala rekultivace jedné ze sekcí skládky Suchý důl, na které Technické služby Zlín pracovaly letos na podzim. V těchto dnech byla investice za 6,68 milionů korun kolaudována. Na rekultivovanou sekci skládky bylo předtím navezeno 190 000 tun opadu.   

Skládka odpadů Suchý důl začala sloužit v květnu 2003. V minulosti již byly podobným způsobem rekultivovány tři její sekce, nyní tak šlo o čtvrtou část. „Do této sekce skládky, jejíž dno bylo před tím neprodyšně izolováno od pokladu, se první odpady od domácností a firem ze Zlína začaly ukládat v červnu 2013,“ vysvětlil ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.

A jak vypadá rekultivace v praxi? Nejdříve nastupuje speciální stroj, kompaktor, který má 29 tun a je vybaven speciálními ocelovými koly a radlicí. Ten vytvoří podle projektu tvar, zvaný figura, který je následně překryt. Nejdříve se na odpad položí půlmetrová minerální těsnící vrstva, která zabraňuje vyplachování dešťovou vodou. Následně dojde k zavezení zeminou. Celá plocha bude zatravněna a pravidelně udržována – případné náletové dřeviny by totiž mohly poškodit těsnost minerální vrstvy.