Nová odpadová legislativa od 1. 1. 2021

Vážení zákazníci,


dovolujeme si Vás informovat, že od 1.1.2021 vstupuje v účinnost několik nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství:

  • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,
  • zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,
  • zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.


K zákonům budou vydány prováděcí předpisy – vyhlášky, jejichž texty však dosud nejsou k dispozici v definitivním znění.

Informace o nové odpadové legislativě je dostupná také na webových stránkách MŽP:

https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady


Ke změnám dochází od 1.1.2021 také v oblasti skládkování – odstraňování odpadů na skládkách.

Podrobnější informace najdete zde: Ukládání odpadů na skládce.