Na koše s technologiemi

Na koše s technologiemi

Přesně 1 178. Tolik košů na odpadky najdete na veřejných místech ve Zlíně. O všechny se starají Technické služby Zlín. Frekvence vyvážení se liší podle konkrétního umístění, průměrně je ale potřeba každý měsíc vysypat koš 15 950 krát. Takže práce pro čtyři lidi a tři svozové vozy…

Koše a jejich vývoz jsou jednoduchou agendou jen zdánlivě. Ve skutečnosti jde o časově a tím pádem i finančně velmi náročnou činnost. V Technických službách Zlín se jí věnují čtyři pracovníci, kteří mají k dispozici tři malá nákladní vozidla. Jedno z nich, určené primárně pro obsluhu centrální části města, má elektrický pohon. Vývozy košů se realizují prakticky denně. Proto i do této oblasti pronikají moderní technologie.

Nejzásadnější investicí, mající za cíl optimalizovat vývoz, je instalace RFID čipů. Během letošního roku ho získal každý z bezmála 1 200 košů. Čip na radiové frekvenci komunikuje s přijímačem instalovaným na svozovém voze. V okamžiku, kdy je koš vysypáván, se tak tato informace načte a je uložena do informačního systému. Tím je prakticky vyloučeno, aby se na některý z košů při svozu zapomnělo. Všechna svozová auta mají navíc GPS. „Získaná data z GPS i RFID čipů tak můžeme využít pro optimalizaci tras,“ uvádí ředitel společnosti Jakub Černoch.

Ve Zlíně se ale zároveň testuje i řešení, které je mnohem komplexnější. Jde o tzv. chytré koše. Pojmou až šestkrát více odpadu, a když jsou plné, dokáží přivolat svozové vozidlo. Jsou vybaveny automatickým lisem a akumulátorem, který je nabíjen přes fotovoltaický panel. Aktuálně takové koše fungují ve městě dva, testováním jich už ale prošlo více. „Koše skutečně fungují a mohou být v budoucnu řešením pro ta nejfrekventovanější místa. Zatím ale jejich nasazení v dostatečném počtu brání příliš vysoká cena,“ shrnuje zkušenosti Jakub Černoch.