Chodníky v popředí. Objem jejich oprav vzrostl

Chodníky v popředí. Objem jejich oprav vzrostl

Letná, Lesní čtvrť, Kostelec, Březnická, Kúty. To jsou příklady míst, kde aktuálně pracovníci Technických služeb Zlín opravují chodníky. Od začátku letošní stavební sezony jich stihli dát do pořádku zhruba 2 500 metrů. Zhruba 50 procent přitom tvoří komplexní obnova, kdy jsou spolu s dlažbou vyměněny také podkladní vrstvy a obrubníky. 

Letošní objem oprav chodníků je výrazně vyšší než v předchozích letech. Drtivou většinu prací přitom technické služby provádějí pro město Zlín. Kromě již zmíněných lokalit se pracuje například i na Jižních Svazích, v ulici Svatopluka Čecha, na Podvesné či na Lazech VI. V opravách na dalších místech se bude pokračovat až do podzimních měsíců. Podle míry poškození jsou prováděny tři druhy vysprávek.

Nejrozsáhlejší spočívá v úplné náhradě, tedy včetně výměny podkladních vrstev a obrub. Následně je položena nová zámková či čtvercová dlažba. Vzhledem k tomu, že Technické služby Zlín chtějí stále ve větší míře zavádět strojní zimní údržbu, je volena dlažba o tloušťce 60 až 80 milimetrů s větší únosností.

Druhým typem oprav je výměna provlhlých vrstev chodníků včetně obrub a navraceni původní dlažby s případnou výměnou poškozených dlaždic. U těch nejméně poškozených chodníku se pak přistupuje k lokálním vysprávkám – například v případě sesednutých či zvlněných úseků.