Pokračují mobilní svozy, tentokrát na dvou trasách

Pokračují mobilní svozy, tentokrát na dvou trasách

V sobotu 6. června budou mít obyvatelé města možnost zbavit se objemného či nebezpečného odpadu ve více lokalitách. Dalším kolem totiž pokračují mobilní svozy, tentokrát na dvou trasách. Kromě toho budou na některých místech ve městě v sobotu přistaveny rovněž kontejnery na odpad ze zahrádek.

Posádky vozů Technických služeb Zlín začnou odpad od domácností přebírat od 8.00. První trasa obslouží Lesní čtvrť, Lazy a část třídy Tomáše Bati. V tomto případě je možné odevzdávat objemný odpad. Druhá trasa, kde bude možné zbavit se i nebezpečného odpadu, bude vedena přes Podhoří, Letnou, centrum města, Mokrou, Mladcovou a Prštné. Přehled stanovišť, včetně časů, najdete v tabulce. Pro další informace je možné využít i odpadový kalendář. Ke stažení je na webové adrese www.tszlin.cz/odpadovy-kalendar.

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou v sobotu 6. června umístěny od 8.00 do 12.00 v těchto lokalitách: Maják – parkoviště v ulici K Majáku, Lhotka – náměstí u sady kontejnerů na tříděný odpad, Salaš – vedle č.p. 42, Klečůvka – prostranství s kontejnery u hřiště. Odpadové jsou určeny na větve, listí, trávu a podobný odpad. Do kontejnerů nesmí být ukládány v pytlech, ale volně vysypány.