Na řadě je západ. Jarní úklid vrcholí

Na řadě je západ. Jarní úklid vrcholí

Malenovice, Louky či část Jižních Svahů. Nejen v těchto lokalitách se v sobotu 23. května mohou občané zbavit objemného odpadu. Sběrná vozidla či kontejnery Technických služeb Zlín budou přistaveny v době od 8.00 do 15.00. Na některých místech budou i kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. 

Jarní úklid je každoročně rozložen do tří etap – východ města, střed a západní část. V sobotu 23. dubna budou kontejnery na objemný odpad umístěny od 8.00 do 15.00 v následujících lokalitách. Malenovice: Mlýnská ulice, ulice Zabraní, ulice Brigádnická; Louky: náves; Podhoří: ulice Svatopluka Čecha (na sídlišti u garáží); Prštné: Kútíky; Mladcová: Nadhumení; Mokrá: Stráže, sídliště č.p. 290; Zlínské Paseky: točna MHD; Jižní Svahy: Družstevní ulice, Valachův žleb, Na Honech I (točna), Podlesí II, Středová (u hřiště), Nad Stráněmi.  

Kontejnery na bioodpad pak budou navíc zde: ulice Zabraní; Louky – náves; Prštné – Kútíky; Mladcová – Nadhumení; Zlínské Paseky – točna MHD.

Technické služby Zlín upozorňují, že do kontejnerů na objemný odpad nesmí být vhazovány nebezpečné odpady, tedy například akumulátory, zbytky barev a olejů, ani vysloužilá elektrozařízení v podobě ledniček, televizorů a podobně. Tyto odpady je nutné odevzdávat ve sběrných dvorech. Více informací najdete na www.tszlin.cz v sekci Pro veřejnost / Odpady.